วิธีทำจุลินทรีย์จกหน่อยกล้วย สูตรนี้ใช้แทนปุ๋ย ช่วยให้ผักงามไวประหยัดต้นทุน

0
173

ประโยชน์และวิธีใช้
ใช้ปรับปรุงโครงสร้างของดิผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วยใน อัตรา 20 – 40 ซีซีต่อน้้า 20 ลิตร ราดลงบนดินรวมไปพร้อมกับการให้น้้า

ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย 10 ซีซีต่อน้้า 20 ลิตร ฉีดต้น พื ช ให้เปียกชุ่มโชก ทั่วทั้งใบและใต้ใบ เพื่อล้างน้ำฝนภายหลังจากที่ฝนหยุดตกนานเกิน 30 นาที

หมายเหตุ :
กรณีฉีดพ่นหรือราดลงดินโดยไม่ให้ถูกใบพืชสามารถใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร ต่อ น้้า 200 ลิตรเพื่อปรับโครงสร้างของดินแต่การใช้แต่ละครั้งไม่ควรเกิน 5 ลิตรต่อ 1 ไร

ส่วนผสม
หน่อกล้วย เอาพร้อมราก เง้า ของหน่อกล้วย สูงไม่เกิน 1 เมตร 3 กิโลกรัม

กากน้้าตาล 1 กิโลกรัม

วิธีทำ
เลือกหน่อกล้วยต้นที่สมบูรณ์สูงไม่เกิน 1 เมตร ขุดออกมาทั้งเหง้า ราก ให้ได้มากที่สุดโดยให้มีดินติดรากมาด้วย (ให้ขุดตอนเช้ามืด ก่อนตะวันขึ้น เนื่องจากเวลานี้จุลินทรีย์จะขึ้นมาอยู่บริเวณรากหน่อกล้วยมากที่สุด แต่ถ้าตะวันขึ้นเมื่อไหร่ จุลินทรีย์ก็จะมุดลงไปในดิน)

นำหน่อกล้วยที่ได้มา สั บ ๆ ทั้งหมดทั้ง ราก เหง้า ลำต้น หยวก ใบ ให้เป็นชิ้นเล็กๆ หรือละเอียดเลยยิ่งดี

นำหน่อกล้วยสับเสร็จแล้ว มาผสมกับกากน้ำตาล อัตราส่วนผสม หน่อกล้วย 3 ส่วน ก า ก น้ำตาล 1 ส่วน

 

เทส่วนผสมทั้งสองลงในภาชนะที่มีฝาปิดหรือพลาสติกคลุม คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปเก็บไว้ในที่ร่ม ไม่โดนแสงแดด

ผสมเช้า ผสมเย็น จนครบ 7 วัน เป็นอันใช้ได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here