วิธีเลี้ยงใดแดงแบบคอนโดน ในขวดไว้ทานไข่ เลี้ยงง่ายและประหยัด

0
117

การดูแลและให้อาหาร
อาหารจะเป็นการให้เศษอาหารและทำการเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง หากฝนไม่ตกให้ทำการฉีดน้ำใส่ใบหรือฉีดใส่ต้นไม้ในช่วงเย็นๆ เดือนละ 1-2 ครั้ง ในช่วงฤดูหนาวและร้อน มดแดงก็จะเพิ่มจำนวนได้มากขึ้น

วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับการเลี้ยงมดแดง
ขวดน้ำพลาสติกขนาดใหญ่ 1.25 ลิตร พร้อมฝา จำนวน 5-10 ขวด

เชือกด้ายสีแดง(ไนล่อน)ความหนาขนาดเชือกว่าว3.กิ่งไม้ ความย า ว 1 ฟุต 10-20 อัน เพื่อทำเป็นสะพานทางลงไปกินน้ำและ อาหาร ท

ลวด ขนาดย าว 1-2 ฟุต หรือตามขนาดรอบวงของต้นไม้ 5-10 ขด

เศษอาหาร น้ำ

มีดเล็ก คีมตัดลวด ถุงปุ๋ ย พร้อมเชือกฟางมัดถุง

ขั้นตอนวิธีการทำ
สังเกตุดูบริเวณป่าที่จะเลี้ยงมดแดงจะต้องมีต้นไม้อย่างน้อย 5 – 10 ต้น เป็นไม้ผล หรือไม้พื้นเมืองก็ได้ มดแดงจะชอบอยู่อาศัยพื้นที่ป่า และพื้นที่ที่มีต้นไม้ใบอ่อน

ตั ด ขวดน้ำอัดลมพลาสติก โดยแบ่งครึ่ง 2 ส่วน ล้างน้ำให้สะอาด นำมาเจาะรู 2 รู เพื่อทำการผูกลวดใส่กับต้นไม้

ส่วนที่มีฝาขวดใช้ใส่อาหารเพราะถ้ามีน้ำขังสามารถเปิดฝาให้น้ำระบายออกได้

ส่วนที่เป็นก้นขวดให้ใส่น้ำ และนำกิ่งไม้ใช้เชือกผูกกับต้นไม้เป็นทางลงโดยหย่อนพาดลงในขวดที่ตัดใส่น้ำและอาหาร

ขึงเชือกโดยผูกติดกับต้นไม้และผูกโยงเชือกระหว่างต้นไม้เป็นถนนเส้น ทางเดินไปมาของมดระหว่างต้นไม้

การเลี้ยงหลังจากจัดเตรียมเส้นทางและเลือกต้นไม้ไว้แล้วให้ไปหารังมดแดง นอกพื้นที่ไกล ๆ

หลังจากที่เลือกได้รังมดแดงแล้วให้ทำการตัดรังมดแดงใส่ในถุงรังละถุง

แหล่งที่มาของข้อมูล : คุณไพรัตน์ ชื่นศรี ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here